Căn hộ Quận 2

Kết quả tìm kiếm của bạn

Chính thức chốt phương án tiếp theo cho gói 30.000 tỷ

Gửi bởi giaphatland trên 02/08/2016
| 0

Đã chính thức chốt phương án tiếp theo cho gói 30.000 tỷ

Ngày 29/7, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 25/2016 /TT-NHNN, để sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo nghị quyết của Chính phủ.

chinh-thuc-chot-phuong-an-tiep-theo-cho-goi30000-ty

Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở này có quy mô 30.000 tỷ đồng, qua nguồn Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại, thường được gọi là gói 30.000 tỷ.

Theo thông tư vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước sẽ gia hạn đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình, thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31/12/2016 áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31/3/2016 và đã được ngân hàng báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.

Thông tư trên cũng quy định về việc xử lý đối với khoản giải ngân của các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 giữa ngân hàng với nhóm khách hàng cá nhân trong thời gian từ ngày 1/6/2016 đến ngày thông tư có hiệu lực.

Cụ thể, các khoản giải ngân của ngân hàng trong thời gian từ ngày 1/6/2016 đến ngày thông tư này có hiệu lực được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: một là, thuộc các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31 tháng 03 năm 2016 với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình; hai là, thuộc các hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.

Đối với các khoản giải ngân đủ điều kiện nói trên, ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 điều 4 Thông tư 11/2013/TT-NHNN.

Trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 2 tháng kể từ ngày thông từ này có hiệu lực thi hành hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 2 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn.

Thông tư số 25/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2016, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

Về việc triển khai gói 30.000 tỷ nói trên, thời gian qua cả người vay vốn và phía ngân hàng giải ngân gặp những vưỡng mắc do thời hạn quy định của chương trình, cũng như trong tiến độ triển khai.

Theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, việc giải ngân kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn khoảng 30.000 tỷ đồng nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày thông tư có hiệu lực, tức chỉ đến 1/6/2016.

Tuy nhiên, sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dân, cũng như cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và báo cáo của các ngân hàng về tình hình triển khai chương trình đến thời điểm 10/5/2016, Ngân hàng Nhà nước đã trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án gia hạn gói 30.000 tỷ đồng. 

Thông tư 25 vừa ban hành là sự cụ thể hóa phương án trên.

nguồn: vneconomy.vn

Để lại lời nhắn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Liên hệ
Hotline
Chat