0909 846 678

Layout Saigon Pearl

mat-bang-tong-the-layout-saigon-pearl

Tổng hợp sơ đồ mặt bằng layout Saigon Pearl và chi tiết từng căn hộ dự án Saigon Pearl qua hình ảnh chi tiết cho khách hàng bao gồm tòa Ruby 1, Ruby 2, Topaz 1, Topaz 2, Sapphire 1, Sapphire 1, Opal

Mặt bằng tổng thể layout Saigon Pearl

mat-bang-tong-the-layout-saigon-pearl

Mặt bằng tầng tòa Ruby 1

Mat-bang-Saigon-Pearl-Toa-Ruby-1

Mặt bằng tầng tòa Ruby 2

Mat-bang-Saigon-Pearl-Toa-Ruby-2

Mặt bằng tầng tòa Topaz 1

Mat-bang-Saigon-Pearl-toa-topaz-1

Mặt bằng tầng tòa Topaz 2

Mat-bang-Saigon-Pearl-toa-topaz-2

Mặt bằng tầng tòa Sapphire 1

Mat-bang-Saigon-Pearl-toa-sapphire-1

Mặt bằng tầng tòa Sapphire 2

Mat-bang-Saigon-Pearl-toa-sapphire-2

Mặt bằng tầng tòa Opal

Opal-mat-bang-tong-4

 

HOTLINE:  0909 846 678 | 0939 846 678 (hỗ trợ 24/24)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

WordPress Lightbox