0909 846 678

Layout Đảo Kim Cương

Tong-the-can-ho-dao-kim-cuong-diamond-island

Sơ đồ mặt bằng layout Đảo Kim Cương Diamod Island từng căn hộ từng tầng toà Đảo Kim Cương Diamod Island qua hình ảnh chi tiết. Quy mô đầu tư dự án Đảo Kim Cương bao gồm 6 tòa tháp, được phân chia thành 2 khoảng thời gian. Giai đoạn đầu: Tòa Briliiant   Đây chính […]

Xem thêm
WordPress Lightbox